Gräv

Vi gör olika typer av grävjobb med våran 8-tonnare såsom t.ex grunder till hus och maskinhallar, dräneringar (även hus med grundisoleringar), schakter för ledningar etc, hör gärna av er för offert!